Sprzęt pomocniczy

Łóżko rehabilitacyjne Burmeier Economic II
Rampy (podjazdy) aluminiowe, szyny teleskopowe